× Kezdőlap Rólunk Közhasznúsági jelentések Tevékenységünk, programok Hírek Kapcsolat Galéria Adományszervezési hálózat
☰ Menü

Kővágószőlős településen jól látható kisebbséget alkot a cigányság, mely jól beilleszkedett a helyi közösségbe. Ahhoz, hogy a kölcsönös megértésen alapuló együttélés így is maradhasson a változó gazdasági környezetben is, számos programot indítottunk az elmúlt években.

Érdekvédelem, érdekképviselet


Az elmúlt évtizedekben a településen a TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATTAL és a JEGYZŐSÉGGEL kialakított kiváló kapcsolatnak köszönhetően szerencsére egyre ritkábban fordulnak hozzánk az érdekvédelemmel kapcsolatos ügyekben a helyi cigány közösség tagjai, köszönhetően annak, hogy az önkormányzati és állami intézményekben nem éri őket hátrányos megkülönböztetés származásuk miatt. E tevékenységünk során közvetítünk a felek között és igyekszünk orvosolni a felmerülő problémákat és esetleges konfliktusokat.

Kultúra és hagyományőrzés, a cigány kultúra terjesztése


A különböző kultúrák találkozásakor és egymás mellett élésékor a legfontosabb a másik megismerése és elfogadása. Ez csak akkor érhető el, ha megmutatják egymásnak miről szól a sajátjuk és a másik hajlandó azt megismerni és elfogadni a különbségeket. A történelem folyamán számos esetben ez nem történt meg – és így az egyik kultúra eltűnt, a másik megmaradt. E tevékenységünk kettős szerepet tölt be:
egyrészt gondoskodnunk kell arról, hogy más velünk együtt élő nemzetiségek, a társadalom többsége megismerhesse a cigányság hagyományos kultúráját, szokásait melyek meghatározzák a mindennapokat;
másrészt gondoskodnunk kell arról is, hogy ez a színes kultúra és a vele együtt járó hagyományok megmaradjanak, mert ha nem ápoljuk, őrizzük és különösen nem adjuk tovább, akkor a kulturális asszimiláció áldozatává válhat. Ez különösen káros folyamat lenne, hiszen a cigány ember szinte az egyetlen magyarországi kisebbség akiről ránézésre meg lehet állapítani származását – és tragikus lenne, ha csak származása maradna meg, saját kulturális öröksége nélkül amire büszke lehet. E feladatainkhoz kapcsolódóan több programot szervezünk évről-évre partnereinkkel együttműködve, ide értve hagyományőrző tábort a gyermekek részére, kulturális programokat a településen élők részére.

Helyi közösségépítés

Szorosan kapcsolódik e tevékenységünk az előzőekhez, hiszen egy erős, egymásra bizton számítható cigányok csoportjából álló helyi közösség sokat tud tenni több területen is. Az egy közösséghez való tartozás érzése jelentős lelki többletet ad az embereknek, ennek megélése fejleszti a cigány identitást, hagyományaira és származására büszke embert formál akkor is, ha egyébként a tágabb környezete barátságtalan, így nem válik kallódó lélekké, nem vész el a világban. A közösség tagjai az ebből származó jó értelembe vett erőre támaszkodva tetteikkel bizonyíthatják a társadalom többsége számára, hogy ugyanolyan emberek, mint bárki más – és e tettek azok melyek minden szónál többet mondanak, mert ezzel vívhatják ki a többség megbecsülését, elfogadását. E tevékenységünk során több családi kirándulást is szervezetünk, de együttműködtünk a ROMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIÁVAL is. Az eredményekre jó példa, hogy a közösség tagjai olyan helyekre juthattak el a programok által, melyekre talán egyébként nem lett volna módjuk, lehetőségük – de ugyanígy jó példa, amikor a templomunk felújításában segítettünk vagy a park rendbetételében.